Miễn trừ trách nhiệm

THÔNG TIN CHUNG

Công ty TNHH Happy Parenting, Parent Coach Tú Anh Nguyễn và thương hiệu Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen ("công ty", "tôi", "chúng tôi", "mình", "chúng mình") cung cấp thông tin giáo dục chung về các chủ đề khác nhau trên các websites thuộc về Happy Parenting như một dịch vụ công cộng và là nguồn thông tin tham khảo, không phải là dịch vụ y khoa chuyên nghiệp, tư vấn tài chính, thuế, kinh doanh hay y tế.

Thuật ngữ "bạn" đề cập đến bất cứ ai sử dụng, truy cập và / hoặc xem trang web này.

Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Happy Parenting cũng như Tú Anh Nguyễn có quyền sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này cùng với Điều khoản và Điều kiện và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi và cập nhật trong tương lai đối với Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng trang web nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này.


TUYÊN BỐ CHUYÊN MÔN

Mặc dù tôi là một Parent Coach chuyên nghiệp, tôi không phải là nhà tư vấn tâm lý, bác sĩ hay chuyên gia y tế. Tất cả nội dung và thông tin trên trang web này chỉ nhằm mục đích tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, không cấu thành tư vấn y tế và không thiết lập bất kỳ mối quan hệ tư vấn - khách hàng nào khi bạn sử dụng trang web này. Mối quan hệ tư vấn - khách hàng chỉ được hình thành sau khi ký kết hợp đồng hoặc một thỏa thuận bằng văn bản. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chung chính xác, tuy nhiên, các thông tin được trình bày ở đây không thể thay thế cho bất kỳ lời khuyên chuyên môn y tế chuyên nghiệp nào và bạn không nên chỉ dựa vào thông tin này. Luôn luôn tham khảo ý kiến một chuyên gia trong khu vực cho các nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định liên quan đến chuyên môn, pháp lý, y tế và tài chính hoặc thuế.


TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Chúng tôi có thể hợp tác với các doanh nghiệp khác hoặc trở thành một phần của các chương trình tiếp thị liên kết khác nhau mà sản phẩm hoặc dịch vụ của họ có thể được quảng bá hoặc quảng cáo trên trang web để đổi lấy hoa hồng và / hoặc phần thưởng tài chính khi bạn nhấp và / hoặc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó thông qua các liên kết của chúng tôi .

Chúng tôi cũng có thể đề xuất các sản phẩm, dịch vụ, huấn luyện viên và chuyên gia tư vấn khác, nhưng không có tài liệu tham khảo nào được dự định là một sự chứng thực hoặc tuyên bố rằng thông tin đó được cung cấp là chính xác. Chúng tôi đề xuất những điều này dựa trên kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi nhưng bạn vẫn có trách nhiệm thực hiện sự tham dự của bạn để đảm bảo bạn đã có được thông tin chính xác hoàn toàn về sản phẩm, dịch vụ, huấn luyện viên và chuyên gia tư vấn đó.

Mặc dù chúng tôi cung cấp các liên kết liên kết này trên trang web để thuận tiện cho bạn, chúng tôi không kiểm soát các trang web bên ngoài này và họ chỉ chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin của riêng họ. Do đó, Công ty TNHH Happy Parenting và / hoặc lãnh đạo, nhân viên, người kế nhiệm, cổ đông, đối tác liên doanh hoặc bất kỳ ai làm việc với chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được trình bày trên các trang web bên ngoài này và cho bất kỳ thiệt hại nào từ họ.


CÔNG BỐ SỬ DỤNG CÔNG BẰNG

Trang web này xem xét các sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn, trong việc đăng hình ảnh sản phẩm từ các trang web khác, logo của nhà sản xuất, với dẫn xuất nguồn thông tin đầy đủ và rõ ràng. Nếu bạn tin rằng có bất kỳ tài liệu nào đã vô tình vi phạm luật bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại happyparenting.vn@gmail.com


TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi và / hoặc lãnh đạo, nhân viên, người kế nhiệm, cổ đông, đối tác liên doanh hoặc bất kỳ ai làm việc với chúng tôi sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào dù là gián tiếp hay trực tiếp phát sinh từ việc bạn sử dụng tất cả các websites thuộc về Happy Parenting bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả nội dung, thông tin, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa được trình bày ở đây.

Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng trang web là rủi ro của riêng bạn và bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của cá nhân và mọi thông tin bạn cung cấp, kết quả của hành động, kết quả cá nhân và doanh nghiệp của bạn và cho tất cả các mục đích sử dụng khác liên quan đến trang web.

Bạn cũng đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi và / hoặc lãnh đạo, nhân viên, người kế nhiệm của chúng tôi, cổ đông, đối tác liên doanh hoặc bất kỳ ai khác làm việc với chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại nào do 1) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trên trang web, trì hoãn hoặc từ chối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, không thực hiện được bất kỳ loại nào, gián đoạn trong hoạt động và việc bạn sử dụng trang web, tấn công trang web bao gồm virus máy tính, hack thông tin và bất kỳ lỗi hệ thống nào khác; 2) mọi mất mát về thu nhập, sử dụng, dữ liệu, doanh thu, lợi nhuận, kinh doanh hoặc bất kỳ thiện chí nào liên quan đến trang web; 3) bất kỳ hành vi trộm cắp hoặc truy cập trái phép nào của bên thứ ba về thông tin của bạn từ trang web bất kể sơ suất của chúng tôi; và 4) bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin, sản phẩm và / hoặc dịch vụ được cung cấp tại đây.

Giới hạn trách nhiệm này sẽ được áp dụng cho dù trách nhiệm pháp lý đó phát sinh từ sơ suất, vi phạm hợp đồng, lạm dụng hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào về trách nhiệm pháp lý. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không cung cấp đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý cho bạn về nội dung được trình bày ở đây và bạn chấp nhận rằng không có kết quả cụ thể nào được hứa với bạn ở đây.

Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu 

Chào mừng quý khách hàng đến với Happy Parenting. Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng website, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. 


2. Hướng dẫn sử dụng website 

Khi vào website của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ cấp một tài khoản (Account) sử dụng để khách hàng có thể sử dụng trên website happyparenting.vn trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra. Quý khách hàng sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách hàng phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của khách mà không cần báo trước. Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo. 


3. Ý kiến của khách hàng 

Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


4. Chấp nhận đơn hàng và giá cả 

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng của happyparenting.vn, chúng tôi cũng sẽ từ chối các đơn hàng không nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, mua hàng số lượng nhiều hoặc với mục đích mua đi bán lại. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán. 


5. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin 

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại happyparenting.vn. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin và gửi vào trang happyparenting.vn, happyparenting.vn có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây: Thông báo cho happyparenting.vn qua email happyparenting.vn@gmail.com Trong trường hợp sai thông tin phát sinh từ phía happyparenting.vn mà happyparenting.vn có thể chứng minh đó là lỗi của hệ thống hoặc từ bên thứ ba (sai giá sản phẩm, sai xuất xứ, …), happyparenting.vn sẽ đền bù cho khách hàng một mã giảm giá cho các lần mua sắm tiếp theo với mệnh giá tùy từng trường hợp cụ thể và có quyền không thực hiện giao dịch bị lỗi. 


6. Thương hiệu và bản quyền 

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu. 


7. Quyền pháp lý 

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này. 


8. Quy định về bảo mật 

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn. Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu. 


9. Thanh toán an toàn và tiện lợi 

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp: 

Học viên có thể thanh toán online trực tiếp với các loại thẻ ngân hàng, hoặc thanh toán qua cổng Paypal. Sau khi thanh toán, bạn có thể truy cập và bắt đầu học ngay lập tức. 


Trong trường hợp không thể thanh toán online, bạn có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Happy Parenting để được hỗ trợ đăng ký học. 


Vui lòng chuyển khoản vào một trong hai số tài khoản sau: 

Tên tài khoản: CONG TY TNHH HAPPY PARENTING 

- Ngân hàng Á Châu (ACB)

- Chi nhánh TP HCM 

- Số tài khoản: 116666118 

hoặc tài khoản 

Tên tài khoản: NGUYEN THI TU ANH 

- Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) 

- Chi nhánh TP HCM 

- Số tài khoản: 19023472070011 


Sau khi chuyển khoản, vui lòng gửi email đến happyparenting.vn@gmail.com các thông tin sau: 

- Xác nhận chuyển khoản 

- Thông tin khoá học muốn đăng ký 

- Họ tên học viên 

- Số điện thoại & email của học viên


10. Đảm bảo an toàn giao dịch

 Chúng tôi sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà người bán đăng sản phẩm trên happyparenting.vn. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh. 


11. Luật pháp và thẩm quyền tại Lãnh thổ Việt Nam

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại/khiếu kiện lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN


1. Sự Chấp Thuận 

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng Website Happy Parenting bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn. 


2. Mục Đích Thu Thập 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích: Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn; Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn; Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn; Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Website Happy Parenting; (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới; (iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn. An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng. Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


3. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi: Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên Website Happy Parenting bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh. Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên Website Happy Parenting Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác. 


4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Happy Parenting 


5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây: Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Website Happy Parenting và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân. Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân. Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý. Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân. 


6. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm: Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành. 


7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này. 


8. Thông Tin Liên Hệ 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách: Gọi điện thoại đến hotline: Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: happyparenting.vn@gmail.com 


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại happyparenting.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành. 


2. Quy định bảo mật 

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm: 

- Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

- Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp. 

- Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực. 

- Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit. 

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 


Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của happyparenting.vn áp dụng với Khách hàng: 

- Happy Parenting cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên happyparenting.vn với nguyên tắc Happy Parenting chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Happy Parenting, vì vậy Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích lưu giữ thông tin thẻ thì việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép. 

- Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của happyparenting.vn. 

- Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS. Đối với thẻ nội địa (internet banking), Happy Parenting chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch. 

- Happy Parenting cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Website happyparenting.vn.